Crowdfunding

„Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób”

Napoleon Hill

„Finansowanie społecznościowe (ang. crowdfunding) – forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność, która jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Upowszechnienie się Internetu pozwala na łatwe informowanie o projektach i tworzenie wokół nich społeczności, co przyczyniło się do rozwoju zjawiska crowdfundingu. Określenie to jest zwykle używane w odniesieniu do zbiórek prowadzonych na stworzonych w tym celu platformach internetowych, rzadziej także przy pomocy serwisów społecznościowych lub blogów.

Zgodnie z przedstawioną definicją przez K. Króla w Finansowaniu społecznościowym jako źródle finansowania przedsiębiorstw w Polsce – „crowdfunding to rodzaj gromadzenia i alokacji kapitału przekazywanego na rzecz rozwoju określonego przedsięwzięcia w zamian za określone świadczenie zwrotne, który angażuje szerokie grono dawców kapitału, charakteryzuje się wykorzystaniem technologii teleinformatycznych oraz niższą barierą wejścia i lepszymi warunkami transakcyjnymi, niż ogólnodostępne na rynku”[1].

W Polsce działa Polskie Towarzystwo Crowdfundingu, które promuje określenie „finansowanie społecznościowe” jako polską nazwę dla zjawiska crowdfundingu, oraz którego celem jest kształtowanie otoczenia prawnego i gospodarczego tak, aby umożliwić powszechny dostęp do finansowania społecznościowego jako źródła kapitału w Polsce[2].”

Źródło: Wikipedia


Platforma crowdfundingu
Przejdź by przekazać darowiznę dla Fundacja Fabryka Potencjału
Informacje z rynku crowdfundingu
Platforma crowdfundingu
Serwis informacyjny o crowdfundingu

Przejdź by przekazać darowiznę

Czytaj książki

12 życiowych zasad: Antidotum na chaos – Jordan B. Peterson
Śmiało! Jak stać się wielkim, zamożnym i wpływowym – Peter H. Diamandis, Steven Kotler
Focus. Sztuka koncentracji jako ukryte dążenie do doskonałości – Daniel Goleman

Więcej książek