Klastry

„W jedności siła”

Periandros – jeden z siedmiu mędrców starożytnej Grecji

Klaster jest taką formą współpracy między partnerami gospodarczymi, która może powstać wszędzie tam, gdzie:

• na określonym terytorium występuje koncentracja małych i średnich przedsiębiorstw;

• występujące na tym terytorium zgrupowanie małych i średnich firm jest względnie jednorodne (tzn. należą do tych samych segmentów rynku) lub wyspecjalizowały się w relacjach produkt-rynek;

• istnieją silne i trwałe relacje między przedsiębiorstwami, które to relacje mogą przybierać różne formy;

• przedsiębiorstwo istniejąc w systemie ma dostęp do usług handlowych i niehandlowych;

• istnieje wspólna kultura, szczególnie kultura przemysłowa – a więc charakterystyczny dla danego regionu i danej branży w tym regionie typ produktu, usługi, sposób jego wytwarzania, kontaktów między podmiotami gospodarczymi.

Klaster to forma współpracy między podmiotami działającymi w ramach rynku, której zadaniem jest wykorzystanie w jak największym stopniu silnych stron partnerów działających w klastrze, a przeciwdziałanie ich słabym stronom. Ważną cechą klastra jest działanie zgodne z zasadą: „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” – gdyż w przeciwdziałaniu słabym stronom jednego partnera biorą udział wszyscy pozostali partnerzy w klastrze. Klaster staje się więc podmiotem zdecydowanie silniejszym i bardziej konkurencyjnym na rynku, niż jakikolwiek z podmiotów na ów klaster się składających, a działających w pojedynkę.

Aktualnie realizowane klastry tematyczne

Klaster małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) lokalnego łańcucha dostaw na rzecz morskich farm wiatrowych na morzu bałtyckim