O nas

„Jeżeli myślisz, że jesteś zbyt mały, by coś zmienić, spróbuj zasnąć z komarem latającym nad uchem”

Dalajlama XIV

Fundacja Fabryka Potencjału to zespół ludzi i przyjaciół, wyzwalających nieustannie swój potencjał, dzielących się swoim doświadczeniem tworząc tym samym ekosystem sprzyjający powszechnemu wzrostowi świadomości społecznej.

Zapraszamy do współpracy i wspierania działań fundacji.

Niech nam wszystkim dzieje się lepiej!

Prezes – Marcin Ławski

Statusowe cele Fundacji Fabryka Potencjału

  • Edukacja, inicjowanie, wspieranie i wyzwalanie potencjału gospodarczego dzieci i młodzieży i dorosłych;
  • Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na rozwój i badania naukowe w dziedzinie nowych technologii, nanotechnologii, hi- tech, blockchain, ekonomii, ekologii oraz społeczeństwie, zdrowiu i medycynie; 
  • Wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • Propagowanie wykorzystywanie nowoczesnych technologii w różnorodnych dziedzinach życia społecznego; 
  • Propagowanie i wzmacnianie państwa poprzez edukację prawną i społeczną;
  • Działalność z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i promowanie dobrych praktyk w tym zakresie. 

Przynależność i współpraca

Ministerstwo Klimatu i Środowiska RP – Sygnatariusz Listu Intencyjnego – członek grup roboczych
Pracodawcy Pomorza – Członek organizacji
Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej – Członek Honorowy Klastra #MŚPdlaOffshore

Przejdź by przekazać darowiznę

Czytaj książki

Manifest hedonisty – Michel Onfray
Kiedy. Naukowe tajniki doskonałego wyczucia czasu – Daniel H. Pink
WRAŻLIWOŚĆ – twoja ukryta siła – Michał Sikorski

Więcej książek