Polityka prywatności


Ochrona danych i polityka prywatności (ciasteczka)

Serwis internetowy Fundacji Fabryka Potencjału, dalej: fabrykapotencjalu.org  będzie dążyć do ochrony prywatności Twoich danych osobowych. Poniżej znajduje się zestawienie sposobów gromadzenia i wykorzystywania danych wraz ze wskazówkami, jak złożyć wniosek o usunięcie z naszych rejestrów.

1. Wykorzystanie danych osobowych

fabrykapotencjalu.org zbiera i wykorzystuje dane osobowe w celu administrowania, wsparcia, pomocy w przeglądzie i uzyskiwania opinii na temat oferowanych przez nas usług. Wykorzystujemy również dane, aby zapewnić, że żadne przepisy ani nasze warunki umowy nie zostaną naruszone.

2. Marketing

Jeśli wolisz, abyśmy nie kontaktowali się z Tobą za pomocą marketingu bezpośredniego (na przykład biuletyn e-mail), skontaktuj się z info@fabrykapotencjalu.org , a my upewnimy się, że odpowiednie dane zostaną usunięte z naszego systemu i nie skontaktujemy się z Tobą, chyba że Ty osobistą prośbę.

3. Zbieranie danych osobowych

Dane osobowe są zbierane przez fabrykapotencjalu.org bezpośrednio od klientów. Klienci, którzy żądają, aby ich dane były bezpiecznie przechowywane w naszym systemie lub klienci, którzy składają zamówienia za pośrednictwem strony internetowej, będą mieli swoje dane przechowywane przez rozsądny czas w celu ułatwienia, administrowania i wsparcia oferowanych przez nas usług.

4. Dane osobowe, które zbieramy

Wraz z danymi przekazanymi bezpośrednio do bio-bio.shop od klientów osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, będziemy również gromadzić dane użytkowników składających zamówienia za pośrednictwem strony internetowej lub przeglądających stronę internetową. Dane te mogą obejmować dzienniki, szczegóły dotyczące sieci, danych i systemów, do których uzyskano dostęp, szczegóły dotyczące nadawcy i odbiorców wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszych usług, godziny i lokalizację logowania lub dostępu, czas trwania sesji, strumień kliknięć i podobne wykorzystanie lub dane systemowe. Dane te mogą czasami być identyfikowalne/związane nie tylko z firmami, ale także z nazwanymi osobami. Zachęcamy do anonimowego przeglądania strony fabrykapotencjalu.org jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przechowywania danych.

Na żądanie zapewniamy odwiedzającym witrynę dostęp do wszystkich informacji, w tym informacji zastrzeżonych, które o nich przechowujemy (ale nie innych użytkowników, chyba że jest to wymagane przez prawo), w tym danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail). Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do tych informacji, wysyłając do nas wiadomość e-mail lub pisząc do nas, prosimy o pkt 10 dla naszego adresu pocztowego.

Gromadzimy również adresy e-mail osób, które komunikują się z nami za pośrednictwem poczty e-mail i agregujemy informacje o stronach, które użytkownicy odwiedzają lub odwiedzają. Zbierane są również informacje dobrowolnie przekazane przez użytkownika, takie jak informacje z ankiet i/lub rejestracje w witrynie. Gromadzone przez nas informacje są wykorzystywane przede wszystkim do weryfikacji wewnętrznej i ulepszania zawartości sklepu i usług fabrykapotencjalu.org . Służy również do powiadamiania użytkowników o aktualizacjach naszych usług. Informacje te nie są udostępniane żadnym stronom trzecim w celach komercyjnych i jeśli nie chcesz otrzymywać korespondencji e-mail od fabrykapotencjalu.org , wyślij e-mail info@fabrykapotencjalu.org

Jeśli otrzymasz od nas niechcianą wiadomość e-mail, cała nasza korespondencja zawiera jasne instrukcje dotyczące rezygnacji z subskrypcji, ale wyślij e-mail na adres info@fabrykapotencjalu.org , jeśli masz problemy z rezygnacją.

5. Metody przechowywania i czas przechowywania

fabrykapotencjalu.org może przechowywać Twoje informacje w swoich bazach danych, takich jak baza danych klientów lub baza dostawców, w celach informacyjnych. Informacje mogą być przechowywane i wykorzystywane przez fabrykapotencjalu.org przez rozsądny okres, odzwierciedlający naszą potrzebę odpowiadania na pytania lub rozwiązywania problemów, świadczenia ulepszonych i nowych usług oraz wszelkich wymogów dotyczących przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Oznacza to, że możemy zachować informacje po tym, jak dana osoba przestanie korzystać z usług bio-bio.shop lub po zaprzestaniu interakcji z bio-bio.shop. Z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo, władze lub organy regulacyjne wymagają od nas przechowywania jej przez dłuższy czas, dane generowane przez użytkowników odwiedzających witrynę przechowujemy przez rozsądny okres po ich wygenerowaniu.

6. Osoby trzecie

fabrykapotencjalu.org udostępnia dane stronom trzecim tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Dane wymagane do realizacji usług, takich jak dostawy (nazwa odbiorcy, adres dostawy, telefon itp.) zostaną w razie potrzeby bezpiecznie przekazane odpowiedniej stronie trzeciej. Twoje dane będziemy udostępniać tylko firmom, które działają zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi przetwarzania, ochrony i przechowywania danych. Szczegółowe informacje o tym, komu zostały przekazane Twoje dane i w jakim celu są dostępne na żądanie.

Lista klientów fabrykapotencjalu.org nie jest udostępniana osobom trzecim.

7. Alerty e-mail, korespondencja i biuletyny

fabrykapotencjalu.org od czasu do czasu wysyła powiadomienia e-mail i korespondencję e-mail do klientów, którzy złożyli zamówienia w sklepie, przez telefon, e-mail lub za pośrednictwem strony internetowej. E-maile będą wysyłane na adresy podane bezpośrednio do sklepu fabrykapotencjalu.org przez klientów. Możemy również sporadycznie wysyłać biuletyny reklamujące degustacje w sklepach, nowe produkty itp. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania alertów e-mail lub biuletynów, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w alercie, powiadomieniu lub biuletynie e-mail lub wysyłając wiadomość e-mail: info@fabrykapotencjalu.org

8. Monitorowanie korespondencji e-mail

Możemy przechwytywać wiadomości e-mail wysyłane do osób w fabrykapotencjalu.org . Może to być spowodowane względami bezpieczeństwa, wykryciem przestępstwa lub zapewnieniem szybkiej obsługi podczas nieobecności członka personelu. Możemy odrzucić, opóźnić lub usunąć treść e-maili, które mają charakter, treść lub załączniki, które mogą zakłócać działanie systemów fabrykapotencjalu.org ponieważ mogą stwarzać problemy z bezpieczeństwem, takie jak wirusy.

9. Polityka plików cookie

Czym są pliki cookie?

Jak to jest powszechną praktyką w przypadku prawie wszystkich profesjonalnych witryn internetowych, ta witryna używa plików cookie, które są małymi plikami pobieranymi na komputer, aby poprawić Twoje wrażenia. Ta strona opisuje, jakie informacje zbierają, w jaki sposób je wykorzystujemy i dlaczego czasami musimy przechowywać te pliki cookie. Poinformujemy również, w jaki sposób można zapobiec przechowywaniu tych plików cookie, jednak może to obniżyć lub „zakłócić” niektóre elementy funkcjonalności witryny.

Więcej ogólnych informacji na temat plików cookie można znaleźć w artykule Wikipedii na temat plików cookie HTTP.

Jak używamy plików cookie

Używamy plików cookie z różnych powodów wyszczególnionych poniżej. Niestety w większości przypadków nie ma standardowych branżowych opcji wyłączania plików cookie bez całkowitego wyłączenia funkcjonalności i funkcji, które dodają do tej witryny. Zaleca się pozostawienie wszystkich plików cookie, jeśli nie masz pewności, czy ich potrzebujesz, czy nie, jeśli są one wykorzystywane do świadczenia usług, z których korzystasz.

Wyłączanie plików cookie

Możesz zapobiec ustawianiu plików cookie, dostosowując ustawienia w swojej przeglądarce (patrz Pomoc przeglądarki, jak to zrobić). Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookie wpłynie na funkcjonalność tej i wielu innych odwiedzanych witryn. Wyłączenie plików cookie zazwyczaj powoduje również wyłączenie niektórych funkcjonalności i funkcji tej witryny. Dlatego zaleca się, aby nie wyłączać plików cookie.

Pliki cookie, które ustawiamy

Pliki cookie związane z biuletynami e-mailowymi

Ta strona oferuje usługi subskrypcji biuletynu lub wiadomości e-mail, a pliki cookie mogą być używane do zapamiętania, czy jesteś już zarejestrowany i czy wyświetlać pewne powiadomienia, które mogą być ważne tylko dla subskrybowanych/niesubskrybowanych użytkowników.

Pliki cookie związane z przetwarzaniem zamówień

Ta witryna oferuje usługi handlu elektronicznego lub płatności, a niektóre pliki cookie są niezbędne, aby zapewnić zapamiętanie zamówienia między stronami, abyśmy mogli je prawidłowo przetworzyć.

Pliki cookie związane z formularzami

Gdy przesyłasz dane za pośrednictwem formularza, takiego jak te znajdujące się na stronach kontaktowych lub formularzach komentarzy, pliki cookie mogą być ustawione w celu zapamiętywania danych użytkownika na potrzeby przyszłej korespondencji.

Pliki cookie stron trzecich

W niektórych szczególnych przypadkach używamy również plików cookie dostarczanych przez zaufane strony trzecie. Poniższa sekcja zawiera szczegółowe informacje na temat plików cookie stron trzecich, które możesz napotkać za pośrednictwem tej witryny.

Ta witryna korzysta z Google Analytics, które jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych i zaufanych rozwiązań analitycznych w sieci, które pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z witryny i jak możemy poprawić Twoje wrażenia. Te pliki cookie mogą śledzić takie rzeczy, jak czas spędzony w witrynie i odwiedzane strony, abyśmy mogli nadal tworzyć atrakcyjne treści.

Więcej informacji na temat plików cookie Google Analytics można znaleźć na oficjalnej stronie Google Analytics.

Mamy nadzieję, że to wyjaśniło ci sprawę i jak wspomniano wcześniej, jeśli nie masz pewności, czy potrzebujesz, czy nie, zwykle bezpieczniej jest pozostawić włączone pliki cookie, na wypadek interakcji z jedną z funkcji, z których korzystasz na naszej stronie.

9. Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo związane z przekazywaniem i przechowywaniem dokumentacji elektronicznej i fizycznej jest traktowane bardzo poważnie w bio-bio.shop i podejmujemy rozsądne środki (w tym kontrolę dostępu, ochronę hasłem, szyfrowanie, alarmy, tworzenie kopii zapasowych, integralność środowiska i standard transmisji/komunikacji) w celu ochrony przed utratą, zmianą lub niewłaściwym wykorzystaniem danych osobowych sklepów fabrykapotencjalu.org

Nie będziemy przechowywać danych karty kredytowej ani debetowej klienta przez dłuższy czas. Dane karty płatniczej podane na stronie fabrykapotencjalu.org są przez cały czas zaszyfrowane i nie są przechowywane.

10. Pytania i zapytania

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące polityki prywatności/ochrony danych fabrykapotencjalu.org lub wykorzystania danych w konkretnej usłudze, powinieneś napisać do inspektora ochrony danych fabrykapotencjalu.org | info@fabrykapotencjalu.org| Fundacja Fabryka Potencjału z siedzibą w Warszawie, danefabrykapotencjalu.org