Projekty

„Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń”

Eleanor Roosevelt

Aktualnie realizowane projekty

 • Projekt: „Budowa centrum przetwórstwa łopat elektrowni wiatrowych i innych kompozytów” – recykling
 • Projekt: „Tworzymy nowe użyteczne produkty z wyeksploatowanych łopat wirników elektrowni wiatrowych i innych kompozytów” – wyroby z recyklingu
 • Innowacyjne symulatory szkoleniowe oparte o technologie VR + AR
 • Konkurencyjne mobilne i stacjonarne magazyny energii „Energy storage” (wiatr + słońce)
 • Adopcja technologii blockchain w MŚP – „Tokenomika”
 • Miody kolekcjonerskie leżakowane pod ziemią – „Skarbce miodu – Miody dla pokoleń”
 • Modele ekonomiczne, inwestycyjne i biznesowe na bazie technologii blockchain – „Tokenizacja baryłek miodu”
 • Sposoby preparacji i pakowania miodu adaptowane do warunków pozaziemskich – „Miód w kosmos”
 • Elektryczny transport wodny śródlądowy i przybrzeżny – modułowe jednostki pływające (tramwaje) zasilane elektrycznie (komercjalizacja)
 • Superfood – liofilizacja (komercjalizacja)

Masz pytania? Napisz do nas


Zrealizowane wybrane projekty (2015-2019)

 • Medycyna sportu – specjalistyczne urządzenia do elektrostymulacji mięśni (komercjalizacja)
 • Nano proszki i dyspersje minerałów – metody ekonomicznego wytwarzania w warunkach komercyjnych (komercjalizacja)
 • Niskotemperaturowa plazma – zastosowanie do oczyszczania powierzchni i zwiększenia adhezji – elektronika, płyty drukowane i komponenty (komercjalizacja)
 • Lekkie konstrukcje ulicznego oświetlenia LED (esco) – wysięgniki kompozytowe dla przedsiębiorstwa publicznego Mingorsvet – obwodnica Mińska (MKAD) (wynalazek, patent, przygotowanie, wdrożenie, realizacja, komercjalizacja)
 • Kompozytowe elementy obudowy górniczej – na rzecz KGHM, KGHM International, JSW, Kopalnia Soli Wieliczka, KIRUNA (wynalazek, patent, przygotowanie, wdrożenie, realizacja, komercjalizacja)
 • Nanotechnologie – matryce kompozytowe oparte na bazie włókien bazaltowych (wynalazek, patent, przygotowanie, wdrożenie, realizacja, komercjalizacja)
 • Technologia budowy elementów głuszących do wagonów specjalnego przeznaczenia (wynalazek, patent, przygotowanie, wdrożenie, realizacja, komercjalizacja)
 • Technologia wytwarzania polimerobetonów mostowych z zastosowaniem odpadów w postaci pyłów dymnicowych (wynalazek, patent, przygotowanie, wdrożenie, realizacja, komercjalizacja)

Współpraca naukowa w dziedzinach żywieniowych
Współpraca w zakresie technologii kosmicznych
Wiadomości ze świata nauki
Laboratorium Badań Jakości Produktów Pszczelich
Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego, Zakładu Pszczelnictwa w Puławach
Gdański Park Naukowo-Technologiczny
Filantropia – wspieramy plebiscyt Gwiazdy Dobroczynności
Współpraca w zakresie technologii kosmicznych
Park Technologiczny – inkubator STARTER

Przejdź by przekazać darowiznę

Czytaj książki

Zarządzanie projektami dla początkujących. Jak zmienić wyzwanie w proste zadanie – Marcin Żmigrodzki
SUPERPROGNOZOWANIE. Sztuka i nauka prognozowania (Superforecasting) – Philip E. Tetlock, Dan Gardner
Mniej znaczy więcej – Bruce Piasecki

Więcej książek